Who Slept With Her

Short Movie

Giá phòng:300.000 VNĐ

Số lượng phòng:6

Diện tích

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm đứng
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí
Phòng khác

Số lượng phòng:6

Diện tích:28m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Số lượng phòng:6

Diện tích:24 - 28 m

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Số lượng phòng:6

Diện tích:26 - 28 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

 

Số lượng phòng:12

Diện tích:24 - 28 m

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm đứng
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Số lượng phòng:6

Diện tích:18 - 20 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm đứng
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Duluxe ( Lakeside 2 )

1.500.000 VNĐ

Số lượng phòng:4

Diện tích:35 - 40 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Superior (Lakeside 2)

1.000.000 VNĐ

Số lượng phòng:6

Diện tích:35 - 40 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

 

Số lượng phòng:28

Diện tích:28 - 32 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí

Số lượng phòng:12

Diện tích:26 - 28m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí 2 nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Điện thoại quốc tế
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm
• Bình nấu nước
• Internet ADSL & Wifi miễn phí