Who Slept With Her

Short Movie

Giá phòng:650.000 VNĐ

Số lượng phòng:6

Diện tích

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 giường đơn 1m2
• Wifi miễn phí
 
Phòng khác

Deluxe (Lakeside 1)

1.000.000 VNĐ

Số lượng phòng:6

Diện tích:30-35m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• View hướng hồ - công viên Vỵ Xuyên
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí
 

Số lượng phòng:6

Diện tích:26 - 28 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• View hướng hồ - công viên Vỵ Xuyên
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí
 

 

Số lượng phòng:12

Diện tích:25 - 28 m

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí
 

Số lượng phòng:18

Diện tích:22 - 25m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí

 

Số lượng phòng:6

Diện tích:18 - 20m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí

 

Số lượng phòng:12

Diện tích:30-35m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 giường : 1m2 + 1m6
• Wifi miễn phí
 

Số lượng phòng:6

Diện tích:24 - 28 m

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 giường đơn 1m2
• Wifi miễn phí
 

Duluxe ( Lakeside 2 )

1.000.000 VNĐ

Số lượng phòng:4

Diện tích:35 - 40 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí

Số lượng phòng:6

Diện tích:35 - 40 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm massage
• Bình nấu nước
• 2 chai nước miễn phí
• Wifi miễn phí

 

Số lượng phòng:24

Diện tích:28 - 32 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm
• Bình nấu nước
• Wifi miễn phí

Số lượng phòng:12

Diện tích:26 - 28m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm
• Bình nấu nước
• Wifi miễn phí

Số lượng phòng:12

Diện tích:25-28 m2

Trang thiết bị phòng ngủ

• Điều hòa không khí  nóng , lạnh
• Truyền hình cáp
• Két an toàn
• Mini-bar
• Đông hồ báo thức
• Nước nóng
• Máy sấy tóc
• Bồn tắm
• Bình nấu nước
• Wifi miễn phí